Mr. Robot

Jan 27, 2021

Mr. Robot

Jan 27, 2021

หอโหวด ๑๐๑


...." หอโหวด ร้อยเอ็ด

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง " ....จังหวัดร้อยเอ็ดหรือเดิมเรียก "เมืองสาเกตนคร" เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนกลางของภาคอีสาน หลายๆคนรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี มีประเพณีบุญผะเหวด มีผ้าไหมสาเกตที่ขึ้นชื่อ รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือวัดที่มีชื่อเสียง เช่น พระมหาเจดีย์ชัยมงคล(วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม) พระพุทธรูปปางประทานพรหรือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี(วัดบูรพาภิราม) และบึงพลาญชัยซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด..........ตามคำขวัญประจำจังหวัดนอกจากสถานที่ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว วันนี้จะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เพิ่งเปิดตัวไป โดยจะพาทุกคนไปเที่ยว "หอโหวด 101" ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดและของภาคอีสาน หอโหวด 101 เป็นหอคอยชมเมือง มีความสูง 101 เมตร ตามชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดติดกับบึงพลาญชัยโดยชื่อที่มาของหอคอยชมเมืองแห่งนี้มาจาก “โหวด” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานและยังเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย รวมถึงใช้ในการออกแบบรูปทรงของหอคอยชมเมืองแห่งนี้ด้วย ทำให้หอคอยชมเมืองแห่งนี้มีรูปทรงคล้ายเครื่องดนตรีท้องถิ่นของจังหวัด ที่ไม่เหมือนหรือซ้ำสถานที่ใดๆในโลกภายในตัวอาคารจะมีทั้งในส่วนที่เป็นจุดชมวิวสำหรับให้นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพความสวยงามของบริเวณรอบเมืองร้อยเอ็ดได้แบบ 360 องศา และส่วนร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟและร้านอาหาร รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด 


บริเวณโดยรอบด้านหน้าและทางขึ้นของหอโหวด 101เมื่อเดินขึ้นไปชั้น 2 จะมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนเพื่อป้องกันโรคโควิท-19 ก่อนเข้าภายในตัวอาคาร พอเข้าไปภายในตัวอาคารจะพบกับช่องจำหน่ายบัตรเข้าชมที่อยู่ติดกับทางเข้าเลย


บริเวณทางเข้าและช่องจำหน่ายบัตรเข้าชมหลังจากซื้อบัตรเสร็จ เมื่อถึงรอบเข้าชม สามารถเดินไปขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นชั้นบนชมหอโหวด ซึ่งทางขึ้นลิฟท์จะอยู่ชั้นเดียวกับช่องจำหน่ายบัตรเข้าชม โดยจะขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น 28


บริเวณทางเข้าเพื่อไปขึ้นลิฟท์ชั้นเดียวกับช่องจำหน่ายบัตรโดยบริเวณจุดชมวิวจะอยู่ที่ชั้น​ 28-34 และบางชั้นจะเปิดโล่งแต่มีที่กั้นไว้ สัมผัสได้ถึงลมที่ผ่านเข้ามา บริเวณที่เป็นไฮไลท์คือบริเวณของพื้นกระจกใสหรือ Sky Walk ที่ชั้น 34 เหมาะสำหรับทดสอบความกล้าและคนที่ไม่กลัวความสูง แนะนำไปยืนและถ่ายรูปเพื่อบอกว่าเรามาถึงแล้วสักครั้ง

ส่วนชั้นบนสุดคือชั้น 35 เป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

..........ในอนาคตจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น การห้อยลวดสลิงขึ้นลงหอโหวด..........


บรรยากาศโดยรอบชั้นบนหอโหวด 101ลองใช้กล้องเพื่อชมวิวโดยรอบเมืองร้อยเอ็ด ทำให้เห็นไกลและชัดขึ้นพื้นที่เปิดโล่ง รับลมเย็นๆ พื้นที่ให้นั่งชมวิวโดยรอบบริเวณของพื้นกระจกใสหรือ Sky Walk ที่ชั้น 34 ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ ลองไปยืนดูสักครั้งและถ่ายรูปทางขึ้นลงระหว่างชั้นก็สวยงามน่าถ่ายรูปเช่นกันนอกจากนี้ภายในตัวอาคารยังมี ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สามารถเลือกซื้อได้ รวมถึงมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆหลายจุด สามารถเดินชมและถ่ายรูปก่อนกลับได้

ใกล้กับช่องจำหน่ายบัตรเข้าชม จะมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ซึ่งอยู่ติดกัน สามารถเดินชมหรือเลือกซื้อได้


ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอยู่กับติดช่องจำหน่ายบัตรร้านขายของที่ระลึก ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ร้านกาแฟ และร้านอาหารภายในชั้นเดียวกันกับที่ซื้อบัตรเข้าชม จะมีมุมให้ถ่ายรูปหลายจุด สามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ค่าเข้าชมหอโหวด 101

- สำหรับบุคคลทั่วไป 50 บาท

- นักเรียนหรือนักศึกษา และผู้สูงอายุ 40 บาท 

- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กและผู้พิการ เข้าชมฟรีตารางเวลาการเข้าชม หอโหวด 101ก่อนจบทริปเที่ยวชมหอโหวด แนะนำเยี่ยมชมบึงพลาญชัยที่อยู่ติดกับหอโหวด ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถ่ายรูปและให้อาหารปลาก่อนกลับ
..........จบทริปเที่ยวชมหอโหวด 101 แล้วจ้า..........


------------------------- Mr. Robot -------------------------